Tato a mnohá další fakta vedla k vytvoření atmosféry kdy Československo bylo vnímáno jako aktivní spojenec Sovětského svazu a naprosto nespolehlivý spojenec Západu.

Komu se to nelíbilo asi? Osobnosti 60. let už znáte
Ve třicátých letech bylo Československo nejdůležitějším evropským centrem sovětské špionáže proti celé Evropě - a ovšem také proti Československu.

Sovětské tajné služby vytvářely v ČSR krycí obchodní firmy jak na běžícím pásu a pak následovalo jejich zastoupení v jiných zemích. Přes Československo byla organizována nejen vojenská ale i průmyslová a vědecká špionáž. Přes ČSR cestovali sovětští agenti do Španělska někteří dokonce s pomocí čs. zpravodajské služby. Od nás byly posílány "dary" francouzským komunistickým odborům v leteckém průmyslu a tyto odbory úspěšně paralyzovaly francouzskou leteckou produkci a zbrojní výrobu (což mimo jiné přispělo k pádu Francie v roce 1940).
Československo se ale za svou shovívavost k sovětským špinážním rejdům dočkalo ekonomické diverze. Koncem roku 1930 byla ČSR zaplavena falešnými dolary. Nebylo ovšem samo a policejním centrálám západních zemí se to jevilo jako činnost dobře zorganizované a profesionálně vedené skupiny. V březnu 1930 bylo na česko-polské hranici zatčeno sedm pašeráků padělaných sto a pětisetdolarových bankovek. Pak se nad tím zavřela voda. Až v roce 1937 kdy na Západ uprchl řídící orgán sovětské vojenské rozvědky Walter Krivitski se vše vysvětlilo. Podle jeho svědectví byla padělatelská akce dílem 4. odboru OGPU a schválena samotným Stalinem.
Stejně tak se padělaly pasy, které byly pro potřeby agentů Kominterny. O to se staral aparát KS Německa, založený 1919 který organizoval celkem tři padělatelské dílny. Nicméně sovětská výzvědná služba provedla v roce 1932 vloupání do budovy policejního ředitelství v Chomutově a zde bylo odcizeno 1500 pravých čs. pasů. V třicátých létech byly čs. pasy nejpoužívanější sovětskými agenty na celém světě. Nelze se pak divit značné nedůvěře spojenců, kteří tento fakt vnímali jako krajní nespolehlivost čs. orgánů které byly samozřejmě a často právem podezírány ze spolupráce s Rusy. Po zavraždění krále Alexandra v Marseille, kam vrahové přicestovali rovněž na čs. pasy se vlastnictví čs. pasu se somo o sobě stávalo v Evropě podnětem k podezření. Tato a mnohá další fakta vedla k vytvoření atmosféry kdy Československo bylo vnímáno jako aktivní spojenec Sovětského svazu a naprosto nespolehlivý spojenec Západu.


 Všichni kdo pokládají Mnichovskou smlouvu jako hanebnou zradu, by si měli uvědomit co všechno k tomu vedlo....


Jindřich Čech, sociální sítě

Vybraný příspěvek

Jan Werich. Psáno podle korespondence z šuplíku...Od Angelina Janete Werich. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet.

Jan Werich Stránka č. 143.....A pořád něco........ Jo pořád něco se děje kolem levicovosti dědy, i když ten byl spíš pro lidi jako pro l...

Oblíbené příspěvky

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...