Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. Kdo je to Jan Eichler a proč si ho je třeba vážit jako možného prezidenta?


Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.
Doc. PhDr. Jan Eichler


Výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů

Zaměstnání 1994 - současnost: vědecký pracovník ÚMV 2000 - současnost: výuka na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE Praha 1991 - 1993: zástupce vedoucího odboru na Institutu pro strategická studia Ministerstva obrany 1990 - 1991: Generální štáb Československé armády 1982 - 1990: Ministerstvo obrany ČSSR 1979 - 1982: sekretář vojenského a leteckého přidělence ČSSR v Paříži 1979 - 1977: Ministerstvo národní obrany ČSSR

Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.
výzkumný pracovník Centra bezpečnostních analýz Ústavu mezinárodních vztahů. Zabývá se otázkami evropské bezpečnosti a vývoje evropské obrany z francouzské perspektivy, vyučuje na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE Praha , účastní se mimo jiné na grantovém projektu Université Paris 1, Sorbonne, nazvaném Sécurité en Europe.

Je spolupracovníkem serveru Integrace, publikuje ve Vojenských rozhledech, v časopise Obrana a strategie, Politické vedy, Mezinárodní vztahy, Historie a vojenství, Défense nationale, Bezpečnostní témata, v deníku Právo a dalších periodikách.

V letech 1991--1993 pracoval jako zástupce vedoucího odboru na Institutu pro strategická studia Ministerstva obrany, v letech 1993-1990 působil v Generálním štábu Československé armády, v letech 1982-1990 na Ministerstvu obrany ČSSR. V letech 1979--1982 byl jako sekretář vojenského a leteckého přidělence ČSSR v Paříži. V letech 1977--1979 působil na Ministerstvu národní obrany ČSSR.

Je absolventem Vojenské akademie v Bratislavě.

Vydal publikace
Mezinárodní bezpečnostní vztahy. Economica, Praha, 2004.
Bezpečnostní politika České republiky. ÚMV. Praha 1999, CD -- ROM, vedoucí autorského týmu
Možnosti a perspektivy bezpečnosti České republiky. Praha. ÚMV 1998 -- vedoucí autorského týmu
Francouzská armáda od de Gaulla k Mitterrandovi. Naše vojsko. Praha, 1990


Zdroj: jan eichler wiki Ústav mezinárodních vztahů


Problémy má jen s Milošem Zemanem....až si o tom přečtete, pochopíte proč tato upoutávka na osobnost!

Vybraný příspěvek

Jan Werich. Psáno podle korespondence z šuplíku...Od Angelina Janete Werich. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet.

Jan Werich Stránka č. 143.....A pořád něco........ Jo pořád něco se děje kolem levicovosti dědy, i když ten byl spíš pro lidi jako pro l...

Oblíbené příspěvky

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...