Život je nádhernej život je něco báječnýho Alice Herzová 110 let

110 let a 3 měsíce se dožila vyrovnaná a skvělá žena.
Alice HERZOVÁ  klavíristka

V Londýně s velvyslancem Michalem Žantovským
V Londýně zemřela pražská rodačka Alice Herzová-Sommerová, považovaná za nejstarší známou přeživší holocaustu. Pocházela z židovské německy mluvící rodiny, za druhé světové války byla s rodinou internována v Terezíně. Je ale známá jako Pianistka z Terezína. Zažila první i druhou světovou válku a byla nejstarším člověkem, který přežil holocaust. Její příběh vyšel i knižně pod názvem Rajská zahrada uprostřed pekla.

Měla 5 sourozenců rodina hudebně vzdělaná paní Sommerová byla integrovaná
...emigrovala do Izraele kde učila a hrála na Akademii.

Byla prostá nenávisti vůči Němcům i utrpení.
Nenávist není cestou života. Měla ve škole i arabské žáky 1986 odjela z Izraele její život byla hudba - vrací se do Evropy. Proč do Londýna ?...

Smutné je v Evropě mezi židy panovalo přání rovnosti. Válka potvrdila, že to nejde.
Odchází poslední lidé co zažili Kafku a Holocaust.

Fanatické vraždění připravilo svět o nejlepší lidi.

Vzpomínka na tyto skvělé lidi stojí za myšlenku jak by vypadal svět s kvalitními lidmi...

Sociální ideologická lůza masivně přežívá a škodí demokracii. Jak asi?


Život je nádhernej...život je něco báječnýho.

Vybraný příspěvek

Jan Werich. Psáno podle korespondence z šuplíku...Od Angelina Janete Werich. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet.

Jan Werich Stránka č. 143.....A pořád něco........ Jo pořád něco se děje kolem levicovosti dědy, i když ten byl spíš pro lidi jako pro l...

Oblíbené příspěvky

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...