Dalajlama a Forum 2000

"Ať jsou lidé krásní a přátelští, nebo oškliví a nepříjemní, v konečném důsledku jsou to lidské bytosti, stejné jako my. Stejně jako my chtějí štěstí a nechtějí utrpení." Dalajlama
Přátelství, láska k lidem a lidské štěstí i starosti - to je osobnost dalajlama

Všichni chceme žít šťastný život a máme právo toho dosáhnout, ať už prací nebo duchovní praxí. Také mohu podlehnout destruktivním emocím, jako jsou hněv a žárlivost, stejně jako vy, ale my všichni máme také potenciál být dobří.
Nicméně náš stávající systém vzdělávání je orientován na materiální rozvoj; přičemž zanedbává vnitřní hodnoty. Proto nám chybí jasné povědomí o vnitřních hodnotách, které jsou základem šťastného života...

Vybraný příspěvek

Jan Werich. Psáno podle korespondence z šuplíku...Od Angelina Janete Werich. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet.

Jan Werich Stránka č. 143.....A pořád něco........ Jo pořád něco se děje kolem levicovosti dědy, i když ten byl spíš pro lidi jako pro l...

Oblíbené příspěvky

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...