Vedení vlastního života je realizací osobní svobody

Nedělní sváteční pohyb na Václavském náměstí v Praze je i realizace naší svobody...

...Vycházíme z přesvědčení, že vedení vlastního života je realizací osobní svobody,

 která patří k nejvyšším hodnotám moderního člověka. Pravá svoboda ovšem neznamená prostě volnost, možnost dělat, co se nám zachce. Jsme tím svobodnější, čím jsme vzdělanější a statečnější, tím lépe rozumíme době, v níž žijeme....

Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc. (18. dubna 1933) je český psycholog specializující se na oblasti psychologie osobnosti, vývojovou a klinickou psychologii.
V roce 1957 vystudoval teologii na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze (dnešní Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy) a roku 1962 se na Univerzitě Karlově stal promovaným psychologem.
V roce 1990 byl jmenován docentem pro obor klinické psychologie a v letech 1991–1992 zastával post předsedy Československé psychologické společnosti a ředitele Psychologického ústavu Československé akademie věd.
 Od roku 1991 působí v Psychologickém ústavu Akademie věd ČR (v ČSAV pracoval již po roce 1968, po třech letech však musel ústav opustit). Dnes vyučuje na Evangelické teologické fakultě a Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Zdroj: Media, cs.wikipedia.org

Vybraný příspěvek

Jan Werich. Psáno podle korespondence z šuplíku...Od Angelina Janete Werich. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet.

Jan Werich Stránka č. 143.....A pořád něco........ Jo pořád něco se děje kolem levicovosti dědy, i když ten byl spíš pro lidi jako pro l...

Oblíbené příspěvky

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...