V pekle existuje zvláštní místo pro ženy, které nepomáhají ostatním ženám

Medaile svobody pro Madelaine

Kim and Albright
Madeleine Korbelová Albrightová původním jménem Marie Jana Korbelová (* 15. května 1937 Praha) je bývalá ministryně zahraničních věcí USA, historicky první žena v tomto úřadu. Předtím, během první Clintonovy administrativy, působila jako velvyslankyně USA při OSN. Sehrála významnou úlohu v rozšiřování NATO o země bývalého východního bloku. V květnu 2012 jí Barack Obama udělil Prezidentskou medaili svobody. Prezidentská medaile svobody je ocenění udělované prezidentem Spojených států amerických, které je, společně se Zlatou medailí Kongresu, nejvyšším civilním vyznamenáním ve Spojených státech amerických. Je uznáním pro jednotlivce, kteří „mimořádně záslužně přispěli k bezpečnosti či národním zájmům Spojených států, ke světovému míru, či ke kulturnímu nebo jinému významnému veřejnému či soukromému úsilí“. Její udělení není omezeno na občany Spojených států, a přestože jde o civilní ocenění, může být uděleno i příslušníku vojenských složek a může být nošena na uniformě.

Ocenění vzniklo v roce 1963 a nahradilo původní Medaili svobody, kterou v roce 1945 založil prezident Harry S. Truman

  • Některé věci mohou dokázat jen lidé, kteří jsou tak nezkušení, že nevědí, jak moc obtížnou práci na sebe vzali.
  • Podstatou práce diplomata je dosáhnout maximální výhody s minimálními náklady.
  • První pravidlo pro zásahy do občanských válek zní: nezasahovat. Druhé je: když už zasahujete, vyhýbejte se přijímání závazků. A třetí: jestliže porušíte pravidla jedna a dvě, postarejte se o to, abyste byli na straně vítěze.
Zdroj: wiki a media

Vybraný příspěvek

Jan Werich. Psáno podle korespondence z šuplíku...Od Angelina Janete Werich. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet.

Jan Werich Stránka č. 143.....A pořád něco........ Jo pořád něco se děje kolem levicovosti dědy, i když ten byl spíš pro lidi jako pro l...

Oblíbené příspěvky

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...