OLBRAM ZOUBEK Akademický sochař Velký člověk a velký kumštýř. Pan Zoubek.

Akademický sochař Olbram Zoubek a jeho sochy

Kromě Palachovy posmrtné masky vytvořil


 oběma obětem sebeupálení v roce 1969 (také Janu Zajícovi) náhrobky.

V souvislosti s těmito aktivitami byl vyslýchán Státní bezpečností.  Zoubkův styl je charakteristický zredukovaným vytvarováním plastik, rozrušeným povrchem a autorovou spřízněností a reakcí na antické dědictví.

Poznámka: Zoubkova díla zdobí umělecké instituce zvučných jmen na mnoha místech planety a že někomu mluví z duše a jinému nesednou, je normální. Někdo léta šetří na malý originál na zdi, jinému stačí sádrový trpaslík a včelka Mája mezi květáky a ředkvičkami.  Velký člověk a velký kumštýř. Pan Zoubek. I Michelangelova Davida mnozí kritizovali, i obrazy Picassa a chrám Sagra da Família od Gaudího. Přesto tu ty obrazy jsou. I ten chrám. I sochy Olbrama Zoubka. Jsou a budou, protože zdobí náš svět a nastavují nám zrcadlo.

Jsou a budou tu i ti sádroví trpaslíci a včelky Máji. Umění a kýč stojí vedle sebe od nepaměti.

Mária Brodská na své zahrádce v Rožďalovicích v roce 2012 Byla souzena tak dlouho, až se oběsila. A vrahům se dává milost. Tak Češi odplácí prostým lidem s bolestí...ve svobodě

"Můžu jet domů?" „Samozřejmě, jste zproštěna obžaloby!"


 To byl poslední dialog mezi paní Brodskou a soudcem Krejčíkem. Ten ji potřetí za posledních pět let zbavil obvinění z držení a užívání omamných látek.
Mária Brodská na své zahrádce v Rožďalovicích


Paní Brodská, si pěstovala na zahradě několik květin konopí. Z nich pak na základě odborných knih vyráběla oleje a masti, které jí pomáhaly léčit především ošklivé rány na nohách. Podle jejích slov jí léčba zachránila nohy před amputací. Soudci předložila i potvrzení od ošetřujícího lékaře, který už také po několikáté potvrdil, že ač sám nemůže léčebné účinky konopí prokázat, paní Brodská se po užití příslušných mastí cítí lépe.  Zneužití konopí jiným způsobem důchodkyně rezolutně po celá léta odmítala. „Nemám ráda kouření marihuany, nesnáším to. Sama bych to nikdy nekouřila," řekla u soudu. Konopí nikomu jinému neposkytla.  Státní zástupce však poukázal na nepoměr kelímků na masti a samotných mastí vzhledem k nalezenému množství konopí. A při výslechu se zeptal obžalované, zda při výrobě medikamentů používá květy nebo listy. „Obojí. A přiznávám, že to na gramy nevážím. Vezmu dvě hrsti palic a další hrsti listí. Pak to svařuji pět minut a za týden znovu pět minut," načrtla zhruba výrobu léčebných preparátů.

 Ještě před vynesením rozsudku se dotazovala, zda je možné, aby jí policisté zabavené masti a oleje vrátili.

„Vždyť se mi ty nohy zase zhoršují. Do tří týdnů, do měsíce mi ty rány znovu prasknou a to je příšerná bolest. Kdyby mi to nevzali, už mám obě nohy vyléčené," stěžovala si důchodkyně v říjnu.

Paní Brodská vůbec nerozuměla tomu, proč je souzena. Zkrátka si doma podle návodů od známých a z televize vyráběla konopné masti a olejíčky, které jí pomáhaly léčit její bolestivé rány.

Závěr: Argumenty státního zástupce neobstojí. Neexistuje důkaz, že by paní Brodská používala marihuanu jinak, než popisuje. Divím se policii a státnímu zastupitelství, že plýtvá silami na takovéto věci. Konání paní Brodské není a nemůže být trestným činem," řekl soudce Krejčík při zdůvodnění osvobozujícího rozsudku.

Zdroje: má jen Google vesměs příběh soudničky s šikanou "prosté" paní potvrzují. Stalo se už v roce 2012 což také je indikátor sám o sobě  dost přesvědčivý o systému a lidech na něm sedících...a dobře placeným. Akční plán práce na obnově Ameriky („to Make America Great Again“). Je to smlouva mezi mnou a americkými voliči – a začíná s obnovou poctivosti, odpovědnosti a změn ve Washingtonu.

Americký prezident Donald Trump
Podle Trumpova projevu v Gettysburgu 22. 10. 2016 přeložil Tomáš Haas

Co bude následovat, je můj 100-denní akční plán práce na obnově Ameriky („to Make America Great Again“). Je to smlouva mezi mnou a americkými voliči – a začíná s obnovou poctivosti, odpovědnosti a změn ve Washingtonu. Proto hned v první dny mého funkčního období bude má administrativa navrhovat následujících šest opatření pro zabránění korupce, prosazování zvláštních zájmů a skrytých dohod ve Washingtonu, DC: navrhneme dodatek k ústavě, který by omezil počet funkčních období všech členů Kongresu; navrhneme zmražení počtu všech federálních zaměstnanců, snížení počtu federální úředníků a zaměstnanců (vyjma armády, bezpečnostních orgánů a veřejného zdravotnictví); Budeme požadovat, aby byla každý rokem zrušena jedna federální regulace a pro každou novou regulaci nebo předpis byly odstraněny dva staré předpisy; Zákaz, aby se zaměstnanci nebo úředníci Bílého domu a Kongresu stali lobbisty během pěti let potom, co opustí vládní službu;

Doživotní zákaz pro úředníky Bílého domu opouštějící úřad, přijmout zaměstnání pro zahraniční vlády ; Úplný a bezpodmínečný zákaz přijímání zahraničních finančních prostředků pro jakékoliv americké volby. Rovněž hned v první den začneme s předkládáním návrhů na následujících sedm opatření pro ochranu pracovních míst amerických dělníků: oznámím svůj úmysl přejednat podmínky NAFTA (Severoamerická smlouva o volném obchodu) a smlouvu vypovědět podle článku 2205 oznámím naše odstoupení z Trans-Pacific Partnership (Smlouva mezi USA a východoasijskými zeměmi) nařídím ministru financí, aby označil Čínu jako manipulátora s kurzy měn nařídím Ministru obchodu a U.S. Trade Representative (odpovědný za mezinárodní obchod), aby identifikoval všechna zahraniční porušování pravidel mezinárodního obchodu, která mají neoprávněný dopad na pracující Američany a nařídím jim, aby použili všechny dostupné nástroje amerického a mezinárodního práva pro okamžité ukončení těchto porušení práva zruším restrikce na produkci amerických energetických rezerv v hodnotě $50 bilionů dolarů, včetně rezerv oleje, přírodního plynu a čistého energetického uhlí.

Zruším Obamovy- Clintonovy zákazy a povolím zahájení práce na vitálně důležitých projektech energetické infrastruktury, jako na příklad Keystone Plynovod zastavím vyplácení bilionů dolarů na programy OSN proti změně klimatu a prostředky použiji na pročištění našich řek a vod a americké enviromentální infrastruktury

Dále hned v první den zahájím opatření na obnovu národní bezpečnosti a nastolení Ústavních práv: zruším všechny protiústavní exekutivní dekrety, memoranda a příkazy vydané prezidentem Obamou zahájím proces výběru nástupce odstupujícího soudce Scalii (soudce Nejvyššího soudu), a dvaceti dalších soudců federálních soudů, kteří budou bránit a uplatňovat Ústavu Spojených států zruším všechny federální dotace pro Sanctuary Cities (Města v US a Kanadě, která poskytují asyl nelegálním imigrantům bez dokumentů) zahájím deportace více než dvou milionů kriminálních ilegálních imigrantů, zastavím vydávání vstupních víz pro země jejich původu, které je odmítnou přijmout. omezím imigraci z regionů spojených s terorismem, ve kterých nelze potenciální imigranty bezpečně prověřit. Všechny prověřovací procesy v zemích těchto regionů budou prováděny v režimu extrémního prověřování. Dále zahájím spolupráci s Kongresem na zavedení těchto širších legislativních opatření a budu naléhat na jejich schválení ještě během prvních 100 dní mého funkčního období: Střední třída Daňová úleva a zákon o zjednodušení daňového systému. Ekonomický plán navržený tak, aby zajistil růst ekonomiky o 4% ročně a vytvořil nejméně 25 milionů nových pracovních míst prostřednictvím masivního snížení daní a zjednodušení v kombinaci s reformou obchodu. 

Úlevy a zrušení daní v Americe produkované energie. Největší snížení daně pro střední třídu. Rodina střední třídy se 2 dětmi dostane 35% snížení daní. Reforma Zákona o offshoringu (převádění pracovních míst do zahraničí) a navazujících tarifů, která zabrání společnostem propouštět své zaměstnance, převádět výrobu do jiných zemí a pak dovážet jejich výrobky zpět do USA osvobozené od daně. Školství Školský zákon dá rodičům příležitost výběru školy. Rozpočet státních příspěvků na vzdělání („education dollars“) dovolí rodičům vyslat své dítě do veřejné, soukromé, či církevní školy a přesměrovat příspěvky na školy jejich volby. Ukončíme jednotné školní osnovy a přeneseme dohled na vzdělání zpět na místní komunity. Rozšíříme odborné a technické vzdělání a uděláme 2 a 4-leté učební obory cenově dostupnější. Zdravotnictví Zrušit a nahradit Obamacare zdravotními spořícími účty, s možností nákupu zdravotního pojištění přes hranice států, a převedeme správu systému na státní Medicaid fondy. Reformy budou také zahrnovat snížení byrokracie u FDA: existuje více než 4000 léků které čekají na schválení, a chceme urychlit schvalování hlavně život zachraňujících léků.

Zákon o cenově dostupné péči o děti a seniory.

Umožníme Američanům odečíst péči o děti a seniory od jejich daní, poskytneme incentivy zaměstnavatelům na služby péče o děti (školky) a vytvoříme nezdaněné spořící účty pro mladé i starší závislé osoby a příspěvky pro rodiny s nízkými příjmy. Poskytneme veteránům možnost léčby buď v léčebných ústavech Veteránské Administrace, nebo u soukromého lékaře či ústavu dle vlastního výběru. Konec ilegální imigrace a bezpečnost Plně podpoříme a zafinancujeme výstavbu zdi na jižní hranici s Mexikem. Ilegální imigranti přistižení po první deportaci znovu na území USA, budou potrestáni dvouletým vězením. Ti, kteří se dopustí kriminálních deliktů nebo opakovaného narušení hranice, budou potrestáni pěti a více lety vězení. Zvýšíme postihy za překročení doby povoleného pobytu. Zajistíme prioritu při zaměstnávání americkým dělníkům. Zvýšíme finanční prostředky na programy, které trénují a pomáhají místní policii v boji proti kriminalitě, drogám a násilí. Zavedeme nové postupy prověřování pro imigraci, aby bylo zajištěno, že ti, kteří jsou přijati do naší země dodržují naše zákony a podporují naše naše hodnoty. Reforma zákona o národní bezpečnosti. Budeme chránit naší životně důležitou infrastrukturu před kybernetickými útoky. 

 Original: https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-delivers-groundbreaking-contract-for-the-american-vote1, Gettysburg, 22. 10. 2016

#Amerika, President, Donald Trump, The White House, Osobnosti, 

Donald Trump. #Trump Trumpova odvaha a jeho potěšení z boje přivádí levici k úplnému zmatení smyslů.

Donald Trump
Trump vlétl do usazeného světa neomarxistické politiky jako meteor a rázem postavil vše úplně na hlavu.
Vášně levice jsou vybičované tím, že je Trump prototypem úspěšného kapitalisty a převrací jejich plíživou revoluci zpět. 
Trumpova odvaha a jeho potěšení z boje přivádí levici k úplnému zmatení smyslů. Trump jako správný stratég všechny znejistil a nikdo netuší na kterou stranu se při obraně svých pravd postavit .

Lepší politické divadlo asi ani nelze zažít.


Jindřich Čech

Zdroj: Český web

#Donald Trump, Amerika, President, Osobnosti, The White House, 

#Donald Trump #plán práce na obnově Ameriky („to Make America Great Again“). Je to smlouva mezi mnou a americkými voliči...

Donald Trump americký prezident
Podle Trumpova projevu v Gettysburgu 22. 10. 2016 přeložil Tomáš Haas

Co bude následovat, je i můj 100 -denní akční plán práce na obnově Ameriky („to Make America Great Again“). Je to smlouva mezi mnou a americkými voliči – a začíná s obnovou poctivosti, odpovědnosti a změn ve Washingtonu. Proto hned v první dny mého funkčního období bude má administrativa navrhovat následujících šest opatření pro zabránění korupce, prosazování zvláštních zájmů a skrytých dohod ve Washingtonu, DC:

navrhneme dodatek k ústavě, který by omezil počet funkčních období všech členů Kongresu;
navrhneme zmražení počtu všech federálních zaměstnanců, snížení počtu federální úředníků a zaměstnanců (vyjma armády, bezpečnostních orgánů a veřejného zdravotnictví);
Budeme požadovat, aby byla každý rokem zrušena jedna federální regulace a pro každou novou regulaci nebo předpis byly odstraněny dva staré předpisy;

Zákaz, aby se zaměstnanci nebo úředníci Bílého domu a Kongresu stali lobbisty během pěti let potom, co opustí vládní službu;
Doživotní zákaz pro úředníky Bílého domu opouštějící úřad, přijmout zaměstnání pro zahraniční vlády ;

Úplný a bezpodmínečný zákaz přijímání zahraničních finančních prostředků pro jakékoliv americké volby.

Rovněž hned v první den začneme s předkládáním návrhů na následujících sedm opatření pro ochranu pracovních míst amerických dělníků:
oznámím svůj úmysl přejednat podmínky NAFTA (Severoamerická smlouva o volném obchodu) a smlouvu vypovědět podle článku 2205
oznámím naše odstoupení z Trans-Pacific Partnership (Smlouva mezi USA a východoasijskými zeměmi)
nařídím ministru financí, aby označil Čínu jako manipulátora s kurzy měn
nařídím Ministru obchodu a U.S. Trade Representative (odpovědný za mezinárodní obchod), aby identifikoval všechna zahraniční porušování pravidel mezinárodního obchodu, která mají neoprávněný dopad na pracující Američany a nařídím jim, aby použili všechny dostupné nástroje amerického a mezinárodního práva pro okamžité ukončení těchto porušení práva
zruším restrikce na produkci amerických energetických rezerv v hodnotě $50 bilionů dolarů, včetně rezerv oleje, přírodního plynu a čistého energetického uhlí.

zruším Obamovy- Clintonovy zákazy a povolím zahájení práce na vitálně důležitých projektech energetické infrastruktury, jako na příklad Keystone Plynovod
zastavím vyplácení bilionů dolarů na programy OSN proti změně klimatu a prostředky použiji na pročištění našich řek a vod a americké enviromentální infrastruktury

Dále hned v první den zahájím opatření na obnovu národní bezpečnosti a nastolení Ústavních práv:

zruším všechny protiústavní exekutivní dekrety, memoranda a příkazy vydané prezidentem Obamou
zahájím proces výběru nástupce odstupujícího soudce Scalii (soudce Nejvyššího soudu), a dvaceti dalších soudců federálních soudů, kteří budou bránit a uplatňovat Ústavu Spojených států
zruším všechny federální dotace pro Sanctuary Cities (Města v US a Kanadě, která poskytují asyl nelegálním imigrantům bez dokumentů)

zahájím deportace více než dvou milionů kriminálních ilegálních imigrantů, zastavím vydávání vstupních víz pro země jejich původu, které je odmítnou přijmout.
omezím imigraci z regionů spojených s terorismem, ve kterých nelze potenciální imigranty bezpečně prověřit. Všechny prověřovací procesy v zemích těchto regionů budou prováděny v režimu extrémního prověřování.

Dále zahájím spolupráci s Kongresem na zavedení těchto širších legislativních opatření a budu naléhat na jejich schválení ještě během prvních 100 dní mého funkčního období:
Střední třída

Daňová úleva a zákon o zjednodušení daňového systému.

Ekonomický plán navržený tak, aby zajistil růst ekonomiky o 4% ročně a vytvořil nejméně 25 milionů nových pracovních míst prostřednictvím masivního snížení daní a zjednodušení v kombinaci s reformou obchodu.
Úlevy a zrušení daní v americe produkované energie.
Největší snížení daně pro střední třídu.
Rodina střední třídy se 2 dětmi dostane 35% snížení daní.

Reforma Zákona o offshoringu (převádění pracovních míst do zahraničí) a navazujících tarifů, která zabrání společnostem propouštět své zaměstnance, převádět výrobu do jiných zemí a pak dovážet jejich výrobky zpět do USA osvobozené od daně.

Školství

Školský zákon dá rodičům příležitost výběru školy. Rozpočet státních příspěvků na vzdělání („education dollars“) dovolí rodičům vyslat své dítě do veřejné, soukromé, či církevní školy a přesměrovat příspěvky na školy jejich volby.
Ukončíme jednotné školní osnovy a přeneseme dohled na vzdělání zpět na místní komunity.
Rozšíříme odborné a technické vzdělání a uděláme 2 a 4-leté učební obory cenově dostupnější.

Zdravotnictví

Zrušit a nahradit Obamacare zdravotními spořícími účty, s možností nákupu zdravotního pojištění přes hranice států, a převedeme správu systému na státní Medicaid fondy. Reformy budou také zahrnovat snížení byrokracie u FDA: existuje více než 4000 léků které čekají na schválení, a chceme urychlit schvalování hlavně život zachraňujících léků.

Zákon o cenově dostupné péči o děti a seniory. Umožníme Američanům odečíst péči o děti a seniory od jejich daní, poskytneme incentivy zaměstnavatelům na služby péče o děti (školky) a vytvoříme nezdaněné spořící účty pro mladé i starší závislé osoby a příspěvky pro rodiny s nízkými příjmy.

Poskytneme veteránům možnost léčby buď v léčebných ústavech Veteránské Administrace, nebo u soukromého lékaře či ústavu dle vlastního výběru.

Konec ilegální imigrace a bezpečnost

Plně podpoříme a zafinancujeme výstavbu zdi na jižní hranici s Mexikem. Ilegální imigranti přistižení po první deportaci znovu na území USA, budou potrestáni dvouletým vězením. Ti, kteří se dopustí kriminálních deliktů nebo opakovaného narušení hranice, budou potrestáni pěti a více lety vězení. Zvýšíme postihy za překročení doby povoleného pobytu. Zajistíme prioritu při zaměstnávání americkým dělníkům.

Zvýšíme finanční prostředky na programy, které trénují a pomáhají místní policii v boji proti kriminalitě, drogám a násilí.

Zavedeme nové postupy prověřování pro imigraci, aby bylo zajištěno, že ti, kteří jsou přijati do naší země dodržují naše zákony a podporují naše naše hodnoty.

Reforma zákona o národní bezpečnosti. Budeme chránit naší životně důležitou infrastrukturu před kybernetickými útoky.

Original: https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-delivers-groundbreaking-contract-for-the-american-vote1, Gettysburg, 22. 10. 2016

Vybraný příspěvek

Jan Werich. Psáno podle korespondence z šuplíku...Od Angelina Janete Werich. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet.

Jan Werich Stránka č. 143.....A pořád něco........ Jo pořád něco se děje kolem levicovosti dědy, i když ten byl spíš pro lidi jako pro l...

Oblíbené příspěvky

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...